SOIC

Natten gick hän, och det grydde till dag…

Posted on by emanuelp

Dag 3, lördag. På väg mot

Jag har en favoritbild på Götheborg. Den är tagen från luften och man ser egentligen bara ett enda stort blått hav och ett mycket litet och ensamt fartyg. Men det är ett eget litet samhälle, människor med olika bakgrund, ålder och kön som samsas på en liten yta och det fungerar. Det finns ett foto till som är min favorit. Det föreställer jorden från månen, och jag kan inte låta blir att koppla ihop de två bilderna med varandra. Nu är det här vår planet och havet är vårt universum. Fast förstås…rätt snart är vi framme i Holland.

Vi är indelade i tre vaktlag och nu ska det vanliga schemat börja att gälla. Vi i babord ska jobba mellan 8-12, har åtta timmar ledigt och tar över vakten klockan 20.00 och avslutar 24.00. Ett helt perfekt schema helt enkelt. En del rutiner kvarstår att komma in i, men på det stora hela är vi redan där. Med rätt vind väntar vi nu på att sätta segel. Kanske stänger vi av motorerna och får njuta av ljudet av kölvatten, som följer skeppet hela tiden. Vackrare ljud finns inte.
Människans inre kraft kommer alltid av nya erfarenheter.

Må alltid wel är min dageliga önskan
Jungman 17 babords vaktlag M Grill

This entry was posted in Blogg. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Built by Hotbox Studios