SOIC

Information

Posted on by lindaj

Strax innan klockan 21.00 onsdag den 4 september inträffade en arbetsplatsolycka ombord på Ostindiefararen Götheborg. Läkaren ombord gjorde bedömningen att två personer behövde undersökas vidare och de transporterades därför till Karlskrona lasarett.
– Vi har varit i kontakt med de två personerna och de mår efter omständigheterna bra. Vad vi vet just nu har en av dem ådragit sig en handfraktur, säger Claes Fredriksson, vd på Svenska Ostindiska Companiet.

Olyckan inträffade under ett rutinmässigt arbete sent igår kväll. Skeppet befann sig då sydost om Ölands södra udde. Orsaken till olyckan tros vara en tamp som drog med sig skeppets lejdare som träffade några besättningsmedlemmar som befann sig på däck. Läkaren ombord gjorde bedömningen att två av de inblandade behövde undersökas vidare och de transporterades därför med helikopter till Karlskrona lasarett.

– Vi arbetar just nu med att ta reda på exakt vad som orsakade olyckan. Säkerheten ombord är av högsta prioritet och vi ser allvarligt på den här typen av incidenter. Vi gör därför en noggrann utredning av händelseförloppet för att se om det finns någonting vi kan förbättra inför framtiden, säger Claes Fredriksson.

Anhöriga till de två personerna som befinner sig på Karlskrona lasarett är underrättade. Ostindiefararen Götheborg seglar vidare mot hemmapiren i Göteborg dit hon förväntas anlända nu på lördag den 7 september klockan 16.00.

This entry was posted in 2013 Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Built by Hotbox Studios