SOIC

UPPDATERAD INFORMATION

Posted on by emanuelp

De båda besättningsmedlemmarna som var inblandade i gårdagskvällens incident mår efter omständigheterna bra. De har redan under dagen skrivits ut från Karlskrona lasarett och har nu inkvarterats på hotell i Karlskrona för vila och återhämtning. Under morgondagen kommer de att hämtas av SOIC för vidare transport till Göteborg.

De båda har visat ett stort intresse för att komma ombord igen och återförenas med sina skeppskamrater. På lördagen kommer de därför att köras ut med båt till Ostindiefararen Götheborg så de kan vara med ombord den sista delen av seglingsetappen då skeppet anländer till hemmahamnen i Göteborg.

Detaljutredning om vad som orsakat olyckan pågår fortsättningsvis. När den är klar kommer en avvikelserapport att färdigställas.

Stämningen bland de berörda, deras anhöriga och besättningen ombord är god.

This entry was posted in 2013 Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Built by Hotbox Studios