SOIC

250808-den-helder-sail-ANP-8101995

Den Helder

5-7 juli, 2012

I år är Ostindiefararen Götheborg inbjuden till Den Helder för att uppmärksamma nästa års stora festligheter då den Holländska flottan firar 525 år och det Holländska kungahuset firar 200 år. Skeppet kommer då att gå i spetsen för de stora maritima festligheterna och kommer i år att fungera som en marknadsplattform för arrangemanget.

Skeppet anlöper till Den Helder den 5 juli 2012 och kommer då att vara med vid dopet av ett nytt Holländskt militärfartyg. Vid ceremonin kommer dignitärer från Holland och ambassadörer från hela värden att närvara.

Lördag den 7 juli startar arrangemanget Marinens dagar i Den Heder och i samband med det kommer även skeppet att hålla öppet för allmänheten. Avseglingen är planerad till lördag kväll den 7 juli.

PROGRAM

Ankomst

5 juli kl 13.00

Öppet för allmänheten

5 juli kl 14.30-21.00
7 juli kl 10.00-18.00

Avgång

7 juli kl 20.00

Tilläggningsplatser

5 juli – 6 juli kl 14.00 (blå markör)
7 juli (röd markör)


Visa The Swedish Ship Götheborg in Den Helder 2012 på en större karta

Built by Hotbox Studios