SOIC

Bloggare för sociala medier

Ansök om att bli vår bloggare för sociala medier under sommarens turné. Vi söker en bloggare per etapp, men med fördel seglar du med på flera etapper. Du behöver ha god vana vid sociala medier (Facebook och Instagram).

Bakgrund
Den 4 juni 2015 kastar vi loss för sommarens turné, European Tour 2015. Turnén är fyra månader lång med 11 etapper och skeppet kommer att besöka 17 hamnar.

Under turnén kommer SOICs digitala kanaler (hemsida och sociala medier) att fungera som skeppets fasta punkt för information och kommunikation. Det är av stor vikt att den information och kommunikation som sker via dessa kanaler är både aktuell, intressant och relevant.

Vi har under tidigare expeditioner haft fotografer, videografer och bloggare som seglat med. SOIC har använt sig av materialet som producerats på hemsidan, Facebook, sociala medier, i nyhetsbrev och i annonsmaterial och reportage.

Syfte & mål
Inför årets expedition ska SOIC göra ett omtag gällande dokumentationen då vi i dagsläget redan har tiotusentals bilder och dokumentationsfilmer. Inför årets expedition ser vi ett behov av att ta fram material som är sammanhängande och vi vill arbeta för Ostindiefararen Götheborgs plats i sociala medier. Vi vill rekrytera  en bloggare för sociala medier per etapp. Med fördel seglar bloggaren med på fler än en etapp.

Bloggaren kommer att vara vårt ansikte utåt och rapportera från skeppet i våra kanaler i sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter och YouTube). De sociala medierna får en frekvent uppdatering med intressanta personporträtt, livet ombord och i hamn samt resedokumentation.

Det primära målet är att ge direktrapporter från skeppet och att öka intresset för skeppet Götheborg och European Tour 2015. Vi vill dra fler besökare till hemsidan och öka antalet följare på Facebook och Instagram. 

Kanaler
Sociala Medier – Facebook, Instagram, Twitter, och You Tube är de sociala medier som vi använder oss av i nuläget. Vi har i skrivande stund över 28 000 följare på Facebook, vilket är bra men det kan alltid bli bättre. Vårt Instagram-konto är relativt nytt och har idag drygt 300 följare, vi ser fram emot att öka antalet följare under sommarens turné. Våra följare är i dagsläget befintliga intressenter, så som jungmän, anhöriga till jungmän, fast besättning, specialister m.fl. Intresset för sociala medier växer hela tiden och är en stor och viktig tillgång i arbetet med att attrahera nya intressenter och företag till skeppet.

Uppdrag
Som bloggare för sociala medier på Ostindiefararen Götheborg kommer du att ansvara för löpande statusuppdateringar i sociala medier med bilder och videoklipp. Uppdraget är obetalt.

Uppdraget går ut på att segla med som bloggare under en eller flera etapper under European Tour 2015. Bloggaren seglar med under samma förutsättningar som en jungman vilket betyder att du deltar i en vakt men har möjlighet att anpassa dina arbetstider för att dokumentera via foto eller film när det behövs.

För att vara vår bloggare för sociala medier ser vi gärna att du har vana av olika sociala medier.  Vårt mål är att få ut 1-3 statusuppdateringar per dag under turnén. Du skriver obehindrat på svenska och engelska. Seglingsvana är inget krav. Som bloggare för sociala medier är du kreativ, idérik och har lätt för att prata med människor och hitta intressanta personporträtt ombord.

Att segla som jungman ombord kräver att du är i god fysisk form, inte har problem med att klättra på höga höjder, inte har några allergier eller mat restriktioner. Du behöver vara flexibel, ha en god social förmåga, en positiv inställning och vara beredd på stundtals hårt arbete och hög arbetsbelastning.

Ansök här

Built by Hotbox Studios