SOIC

Vaccinationer 2014

Här följer information om vaccinationer som behövs under Expedition China 2014.

  • Cádiz, Valletta och Singapore –  Stelkramp
  • Djibout –  Stelkramp, Dukoral, Gula febern, Hepatit A och B, myggnät och myggmedel om man sover på land.
  • Cochin –  Stelkramp, Dukoral, Gula febern, Hepatit A och Tyfoidfeber
  • Hong Kong och Quanzhou –  Stelkramp, Dukoral och Hepatit A

Stelkramp

Stelkramp ingår i de vaccin de flesta svenskfödda har fått som barn. Om det är 20 år eller mer sedan du fick din senaste stelkrampsspruta kan du behöva en ny för fullgott skydd.

Dukoral

Dukoral är ett vaccin mot kolera, tros minska risken även för turistdiarré med 15-30 %, men det vetenskapliga stödet för detta är dåligt. SOIC har ändå tagit med det som en rekommendation med tanke på att turistdiarré är en så vanlig åkomma.

Hepatit A

Hepatit A är ett virus som kan finnas i förorenat vatten och i rå eller otillräckligt tillagad mat, till exempel skaldjur eller grönsaker. Den som drabbas av hepatit A-smitta kan sedan lätt föra smittan vidare genom exempelvis dålig handhygien vid toalettbesök. I länder där hepatit A är vanligt förekommande behöver man inte vistas i områden med dålig hygien för att smittas, folk har infekterats även på finare hotell.

Hepatit B

Hepatit B smittar främst via blod och sexuella kontakter. Senare tids forskning pekar på att sjukdomen även kan smitta via saliv. De flesta infektioner läker ut, men ett betydande antal övergår i ett kroniskt tillstånd, där man ofta förblir smittsam. Speciella risksituationer är oskyddat sex, piercing, tatuering och akupunktur. Men även lokal akutsjukvård räknas hit.

Gula febern

Intyg på vaccination krävs om man besökt länder där gula febern förekommer. Gula febern förekommer inte i Egypten, Turkiet eller Djibouti. Däremot förekommer sjukdomen i Djiboutis grannländer Somalia och Etiopien. En resenär från Afrikas horn kan vägras inresa i Indien om man inte har intyg på aktuellt Gula febern-vaccin, därför rekommenderar SOIC Gula febern-vaccin till alla som kommer att besöka Djibouti för på- eller avmönstring samt för dem som seglar till Cochin från Djibouti. Om du på grund av allergi eller annan sjukdom inte kan ta gula febern-vaccin måste du ha med ett läkarintyg om detta om du ska segla från Djibouti till Cochin.

Tyfoidfeber

Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som orsakar blodförgiftning. Sjukdomen sprids via dryck och mat som hanterats på ett felaktigt sätt. Ofta är det mat som tillagats vid för låg temperatur för att bakterierna ska dö. Risken att bli smittad är störst i Afrika, Sydamerika och Sydostasien.

Kommentar

För de besättningsmedlemmar som planerar att resa direkt till och från på och avmönstringsorterna är risken för infektioner låg. Om någon planerar att resa runt före eller efter seglingen kan fler vacciner och malariaprofylax behövas. Ta i så fall kontakt med din egen läkare eller vårdcentral i god tid före avresan för råd!

Built by Hotbox Studios