SOIC

FAQ

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna.

Får min familj besöka mig ombord?
De närmsta familjemedlemmarna (föräldrar, syskon, barn, sambo, pojk- och flickvän) får tas ombord utan kostnad. Dessa besök bör dock styras till de tider då skeppet är öppet för allmänheten.

Finns det internet ombord?
Som jungman kommer du inte att ha tillgång till något internet ombord.

Hur ska min familj göra om de behöver få kontakt med mig när jag är ombord?
Din familj ska då ta kontakt med SOIC på telefon +46 (0)31 779 34 50. Samtalet kopplas per automatik vidare till en mobiltelefon.

Kan jag låsa in mina värdesaker?
I varje skans finns det småfack där du kan låsa in dina värdesaker

Jag har inte fått någon skeppsbok.
Skeppsboken finns att beställa i vår webshop samt som pdf på webben, www.soic.se/skeppsboken

Vilka regler gäller för rökning?
När skeppet ligger till kaj är det inte tillåtet att röka framför eller i direkt anslutning till skeppet. Behöver du röka måste du anmäla detta till ditt befäl ombord. Detta gäller även ute till havs.

Önskar du lägga till någon fråga maila: kajsa.hakefjord@soic.se

Built by Hotbox Studios