SOIC

IMG_9742

Friendship Götheborg 2016

Under sommaren och hösten 2016 kommer Ostindiefararen Götheborg att ligga still vid hemmahamnen i Göteborg. Det är ett bra tillfälle att starta ett pilotprojekt med fokus på att inkludera svenskar med utländsk bakgrund i vår gemenskap. Idén är att erbjuda introduktionskurser till att arbeta som jungman ombord på Ostindiefararen Götheborg. Kurserna kommer att pågå måndag-fredag och innehålla teori, praktiska övningar, underhållsarbete och sociala kvällsaktiviteter. Fokus kommer att ligga på att praktiskt arbeta tillsammans med enkla men också utmanande uppgifter som för gruppen samman.

Varje veckokurs tar 30 deltagare, varav 50% är svenskar med utländsk bakgrund. Målsättningen är också att 50% av deltagarna är kvinnor, samt att det ska vara spridda åldrar från 18 år och uppåt. Deltagarna delas in i tre grupper där varje grupp tilldelas en instruktör som följer gruppen under hela veckan.

Tanken är att deltagare i samma veckokurs ska vara bosatta i samma kommun, detta för att på bästa sätt ta hand de vänskapsband som skapats under veckan, så att de kan fortsätta att ha kontakt när de sedan är hemma igen. Detta ger en väldigt konkret och lokal integration för deltagande kommuner. Projektet har presenterats för ett antal kommuner och flera har redan insett potentialen och tackat ja till att bli ett partner till projektet.

Built by Hotbox Studios