SOIC

Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg

Ostindiefararen Götheborg välkomnades av Sveriges Konung, Kinas president samt tio tusentals göteborgare sommaren 2007 vid sin återkomst till hemmahamnen Göteborg efter sin succéfulla seglats till Kina. Därmed hade det våghalsiga och utmanande målet, att bygga en replika av ostindiefararen Götheborg III som seglade mellan Göteborg och Kanton i Kina under 1700-talet, uppnåtts. Ett otroligt projekt var i hamn.

Insamlingsstiftelsen Ostindiefararen Götheborg III hade därmed fullgjort sitt uppdrag, att samla in pengar för att bygga en replika av Ostindiefararen Götheborg III och segla henne till Kanton i Kina och tillbaka.

Efter resan var skeppets framtid osäker. Med målet att säkerställa förvaltningen av ostindiefararen Götheborg som en av Sveriges starkaste symboler för handel och kultur genom expeditioner till platser som är av intresse för svenskt näringsliv och kultur bildades därför under våren 2008 stiftelsen Ostindiefararen Götheborg.

Stiftarna, AB SKF, AB Volvo, Business Region Göteborg AB, Göteborgs Hamn AB samt Stena AB säkrade därmed genom sina finansiella åtaganden – som tillsamman med Västra Götalandregionen som inte ingår i stiftelsen men som tog på sig samma finansiella ansvar – att skeppet Götheborg kunde fortsätta att genomföra expeditioner samt verka för att kunskap sprids om skeppet, livet ombord samt dåtida skeppsbyggnadskonst, navigation och segling. Göteborgs kommun och Västra Götaland regionen har därutöver ställt finansiella garantier för de närmaste åren för att inte äventyra nödvändigt underhåll.

Verksamheten bedrivs idag genom Svenska Ostindiska Companiet AB, SOIC AB, som är ett av stiftelsen helägt dotterbolag.

Stiftelsens styrelse:

Kenneth Orrgren              Ordförande
Claes Berglund                Ledamot
Patrick Andersson           Ledamot
Lennart Hedström            Ledamot
Theo Kjellberg                  Ledamot
Magnus Kårestedt            Ledamot

Under styrelsemötena tjänstgör även:

Chatrine Fritzell, VD SOIC
Roland Adrell, Sekreterare

Built by Hotbox Studios