SOIC

testing_new_image_size_03

SOIC Ship Management

Bolaget har till syfte att hantera bemanningsfrågor och ansvara för drift och underhåll av skeppet under gång.

Built by Hotbox Studios