SOIC

Organisation

Ostindiefararen Götheborgs hemmahamn och SOIC:s kontor ligger på Eriksberg Pir 4 på Norra Älvstranden i Göteborg. Organisationen är uppbyggd enligt nedanstående organisationsschema.

 

Ledning och administration

Avdelningen har hand om företagets långsiktiga planering samt ekonomi, juridik och HR-frågor.

Personal:

Chatrine Fritzell, VD
Katarina Eldh, Ekonomiansvarig

Marknad och kommunikation

Avdelningen arbetar med företagets marknad, planering och besöksverksamhet. Det handlar om allt från samarbeten med befintliga och nya kundrelationer, marknadsföring och kommunikation, fartygets verksamhet för allmänheten, skolbesök, företagsevenemang och middagar, konferenser och föreläsningar.

Personal:

Cecilia Bothorp, Eventansvarig
Linda Mattsson, Marknadskoordinator
Maja Rönnbäck, Kommunikationsansvarig

Skepp och anläggning

Skepp och anläggning arbetar med det dagliga underhållet av skeppet och verkstaden på piren. Skeppsunderhållet kan delas upp i segelmakeri, riggarbete och skrovunderhåll.

Personal:

Joakim Severinson, Skeppsbyggmästare och driftschef
Sven-Göran Johansson, Anläggning
Nils Myers, Teknisk chef
Marie-Louise Edholm, Riggansvarig

Adress

Svenska Ostindiska Companiet
Eriksberg Pir Fyra 2
417 64 Göteborg
Sverige

Organisationsnr: 556479 – 5747

Built by Hotbox Studios