SOIC

Organisation

Ostindiefararen Götheborgs hemmahamn och SOIC:s kontor ligger på Eriksberg Pir 4 på Norra Älvstranden i Göteborg. Organisationen är uppbyggd enligt nedanstående organisationsschema.

 

Ledning och administration

Avdelningen har hand om företagets långsiktiga planering samt ekonomi, juridik och HR-frågor.

Personal:

Peter Alexandersson, VD
Katarina Eldh, Ekonomiansvarig

Lokal marknad

Avdelningen för lokal marknad arbetar med arrangemang och besöksverksamhet när skeppet ligger vid kaj i Göteborg. Det handlar om allt från guidade visningar för allmänheten, skolbesök, konferenser, föreläsningar, middagar och större företagsevenemang. Avdelningen arbetar även med större projekt som när skeppet ligger vid Stenpiren i Göteborg.

Personal:

Vakant

Skepp och anläggning

Skepp och anläggning arbetar med det dagliga underhållet av skeppet och verkstaden på piren. Skeppsunderhållet kan delas upp i segelmakeri, riggarbete och skrovunderhåll.

Personal:

Joakim Severinson, Skeppsbyggmästare och driftschef
Sven-Göran Johansson, Anläggning
Nils Myers, Teknisk chef
Marie-Louise Edholm, Riggansvarig

Adress

Svenska Ostindiska Companiet
Eriksberg Pir Fyra 2
417 64 Göteborg
Sverige

Organisationsnr: 556479 – 5747

Built by Hotbox Studios