SOIC

Sponsorfilosofi

Svenska Ostindiska Companiet var på sin tid en stark symbol för hela Sverige. Som ett av de mest spektakulära handels- och kulturprojekt som genomförts i Sverige i modern tid, är det även vår uttalade ambition. De affärsmässiga broar vi bygger ska ge dig som partner gott om utrymme att möta besluts­fattare och skapa relationer på professionella nivåer.

Med återkommande expeditioner till när och fjärran skapar vi kontakter och främjar internationellt kultur- och affärsutbyte på ett effektivt och unikt sätt. Som sponsor av Ostindiefararen Götheborg bidrar du till den fortsatta medvinden. Men framför allt får du tillgång till ett sammanhang som är unikt i sitt slag. En estrad öppen för en rad aktiviteter som repre­sentationsmiddagar, företagsmingel, semina­rier, kundträffar, konferenser, utställningar och mycket annat som skapar både goodwill och resultat. Det stora publika intresset gör dessutom skeppet till en offentlig angelägenhet som öppnar ytterligare marknadsföringsmöjligheter.

 

Built by Hotbox Studios