SOIC

Helikopter 4

Simplicity

År 1738 sjösattes Ostindiefararen Götheborg och hann genomföra tre seglingar till Kina för att 1745 snöpligt förlisa i Göteborgs hamninlopp, nästan hela vägen hemma efter den sista, strapatsrika resan till Kanton. År 2010, 272 år efter sjösättningen av Götheborg, lanserades Simplicity Kina som fortsätter att vårda traditionen av svenskars intresse i Kina. Nu seglar Götheborg åter på haven, som en kulturell, historisk och även ekonomisk länk mellan Sverige och Kina. Investera i Simplicity Kina, en del av fondens intäkter går till Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) och skeppet Götheborg.

Om fonden
Ambitionen med Simplicity Kina är att investera i högpresterande aktier knutna till företag med verksamhet i och omkring Kina. Till skillnad från många andra Kinafonder på marknaden investerar Simplicity inte med hänsyn till aktiers storlek och vikt i index. Ambitionen är således inte att följa ett enskilt index, utan att långsiktigt överprestera den kinesiska aktiemarknaden.

Samtliga aktier som Simplicity Kina investerar i är relaterade till bolag vars verksamheter råder i Kina. Aktierna är främst noterade på börsen i Hong Kong, men även i Shanghai och Shenzhen.

Förvaltningen sker systematiskt och disciplinerat genom våra placeringsmodeller som kontinuerligt identifierar aktier som visar styrka.

Simplicitys fonder i Kina (Simplicitys hemsida)

Folder Simplicity och Ostindiefararen

Informationsbroschyr Simplicity Kina

Faktablad Simplicity Kina

Built by Hotbox Studios