SOIC

CRW_1763

Förutsättningar

Vi vill såklart att så många som möjligt ska få uppleva livet ombord men Ostindiefararen Götheborg är ett speciellt skepp. Arbetet och förhållandena ombord ställer vissa krav på dig som deltar. Läs om vilka förutsättningar som krävs för att segla med.

Arbete på höga höjder

Den tidstypiska riggen gör att stora delar av besättningen behövs vid hantering av segel och rigg. Ett krav är därför att du skall kunna klättra upp och hjälpa till i riggen. Till en början kommer du säkert att känna ett visst obehag med att arbeta på hög höjd, men de allra flesta vänjer sig snabbt. Vet du däremot med dig att du inte tål höga höjder skall du avstå från att segla med, eftersom du kan riskera både din egen och andras säkerhet.

Åldersgräns

För att delta måste du ha fyllt 18 år före den dag du mönstrar på. Någon övre åldersgräns finns inte, men de medicinska kraven sätter oftast en gräns på max 65 år.

Medicinska krav

Om du blir antagen till att segla med Ostindiefararen Götheborg skall du fylla i en hälsodeklaration där du intygar att du är vid god fysisk och psykisk hälsa och att du uppfyller de medicinska krav som ställs för att kunna delta i arbetet ombord. Gluten- och laktosintolerans godkänns men födoämnesallergier av annan karaktär kommer inte att godkännas. Observera dock att specialkost ej kommer att erbjudas. Jungmännen tillåts  inte att själva ta med mat ombord.

Fysiskt och psykiskt krävande arbete

Ombord är lagarbete avgörande. Ostindiefararen Götheborg har få mekaniska hjälpmedel vilket innebär att det går åt mycket muskelkraft och samarbete för att hantera segel och rigg. Du kommer att vara ute till havs under lång tid och utan någon möjlighet att gå iland. Det är därför väldigt viktigt att du känner dig säker på dig själv och att du är i fysisk och psykisk form.

Ingen specialanpassad kost

På grund av det begränsade lagringsutrymmet ombord kommer du inte att kunna få specialanpassad mat som till exempel vegetarisk kost eller kost utan gluten eller laktos.

Kostnad för att segla med

Kostnaden för att segla med på en seglingsetapp är olika beroende på hur etappen ser ut och vilken roll du har ombord, se aktuella etapper och inför ansökan för det som gäller för kommande expedition! Du kan välja att finansiera din medverkan på två olika sätt:

Egen finansiering – du betalar själv för din plats
Företagssponsor – ett företag sponsrar din plats (du hittar själv ett företag som vill finansiera ditt deltagande)

Built by Hotbox Studios