SOIC

Inforansokan_580x400

Inför ansökan

Här följer information och viktiga detaljerna för dig som ska ansöka som jungman till Expedition China 2014.

Transport
Under Expedition China 2014 ingår biljetter för transport till och från av- och påmönstring att ingå i priset. Transport kommer att ske gemensamt och SOIC ansvarar för biljettboknigen.

SOIC står för följande biljetter:

  • Göteborg – Påmönstring
  • Avmönstring – Göteborg

Jungmannen bokar och bekostar själv följande transporter:

  • Hemort – Göteborg
  • Göteborg – Hemort

Introduktion och övernattning
SOIC överväger att arrangera introduktion följt av övernattning i Göteborg dagen före den gemensamma resans start. Mer information kommer längre fram.

Definition av datum
Kommunicerade datum för seglingsetapperna är preliminära och avser på- och avmönstringsdatum.

Försäkring
Som jungman ombord Götheborg är du försäkrad. Försäkringen ingår i priset och tecknas automatiskt av SOIC. Mer information om försäkringens omfattning kommer längre fram.

Sjöfartsbok, läkarintyg, hälsodeklaration och Basic Safety

Skall du delta som jungman ställer SOIC i dagsläget inga krav på läkarintyg eller sjöfartsbok om du skall delta som jungman. Däremot är det en förutsättning att du fyller i den hälsodeklaration som finns tillgänglig under fliken ”Documents” väl inloggad på din profil på www.soic.se/application. Fliken kommer att bli tillgänglig först efter att du har blivit antagen.

Skall du istället delta som erfaren jungman måste du först fylla i hälsodeklarationen i rekryteringsverktyget, läkarintyg för sjöfolk (obegränsad fart), sjöfartsbok och Basic Safety (STCW). Eventuella kostnader för framskaffande av dessa står jungmannen själv för.

Hälsodeklarationen skall fyllas i sanningsenligt där oklarheter gällande jungmannens hälsa kommer att bedömas av SOIC:s medicinskt ansvarig.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Ansökan

Är du intresserad av att segla med som jungman klicka här.

Har du en fråga?

Skicka ett mail till application@soic.se

Built by Hotbox Studios