SOIC

leeroy-i

Livet ombord

Seglingen, hantverket och den genuina känslan. Men framförallt – gemenskapen och mötena med människorna ombord!

Så snart du kommit ombord kommer du att tilldelas ett vaktlag, styrbord, babord eller midskepps. Du kommer att följa vaktlagets arbetstider under både sjövakt och hamnvakt.

Till sjöss delas vakterna in i 12-4 vakten, 4-8 vakten och 8-12 vakten och det är under dessa tider man har vakt, natt som dag. Har man 12-4 vakten på natten har man den också på dagen, dygn efter dygn. Med andra ord har du vakt i fyra timmar, är “ledig” åtta och så rullar det på när man är till sjöss. Den första tiden kommer det kännas jobbigt att komma in i den annorlunda dygnsrytmen men det är en vanesak, som så mycket annat ombord. Under din vakttjänst kommer du få göra en mängd olika saker efter ett rullande schema. Någon står till rors, en annan är utkik, går brandrond eller är navigatörsassistent. Andra arbetar på däck med sättning, bärgning eller brassning av segel. Naturligtvis ingår även underhåll av skeppet med målning, tjärning, städning o.s.v. Att hjälpa kockarna i byssan är också något som alla måste göra.

Ena dagen kanske är helt underbar med strålande solsken och perfekta vindar. Andra dagen kan det blåsa storm och du måste klättra ut på en rå och beslå segel med piskande regn i ansiktet. Även arbete på däck kan vara krävande. Merparten av all segelhantering sker från däck som brassning, skotning eller hissande av rår. En handdriven maskin finns för att underlätta däckarbete och kallas gångspel.

Även om du älskar att segla och vara till sjöss kommer du också tycka det är roligt med hamnbesök. Pirar och kajer brukar vara fyllda med folk. Flaggor svajar och publiken vinkar när skeppet sakta närmar sig kajen. På olika sätt kommer vi att försöka göra fartyget intressant och minnesvärt för publiken. Dels ombord med utställningar och rundvandring och dels iland med hantverk, butik och utställningar. Ibland kommer du att stå i SOIC:s butik och ibland vid landgången. Dessa sysslor är för en sjöman på Ostindiefararen lika viktiga som att kunna slå en pålstek rätt. Hela projektet är beroende av den goodwill och de inkomster som hamnbesöken ger!

Att vara ut och segla på ett skepp är som att befinna sig i en egen liten värld. Du lever tätt inpå de andra ombord. Minuterna du får helt för dig själv är lätträknade och naturligt nog kan det många gånger bli ganska påfrestande. Det enda som gäller är att kompromissa och hjälpas åt. Livet ombord kommer säkert göra att du finner nya sidor hos dig själv.

Så gott som samstämmigt vittnar tidigare jungmän att de längtar tillbaka till livet ombord på Ostindiefararen. Resan med Ostindiefararen Götheborg kommer att bli en upplevelse för livet!

Har du en fråga?

Skicka ett mail till application@soic.se

Built by Hotbox Studios