SOIC

marieke-de-mink;-soic4-(33)

Teknik

För att få segla över världshaven med en yrkesbesättning och trygga säkerheten för 50 jungmän ombord kräver myndigheter och klassning en mängd teknisk utrustning. Här finns bland annat elverk och eltavlor, högtryckssprinkler för brandsläckning, modernt kök med kylar och frysar, vattengeneratorer för dricksvattenproduktion, ventilation, luftkonditionering och en komplett tvättstuga. Allt väl dolt i fartygets inre och skapar därför “två skepp i ett” – det historiska och det moderna.

Navigation

Skeppet är utrustat med GPS, Radar, Satellitradio etc. Men även gamla navigationsinstrument som Oktant, Jacobstav och Skäddlogg använts i studiesyfte. Modern utrustning är ett säkerhetskrav från myndigheterna. Utan denna utrustning får inte skeppet segla på världshaven.

Övervakningssystem

Ombord på Götheborg finns cirka 600 punkter som övervakas. Med systemets hjälp kan man bland annat starta pumpar, öppna ventiler, reglera fläktar och mycket mer.

För att kunna planera fartygets tekniska underhåll finns det tidmätare på all utrustning. Under segling blir de viktigaste temperaturerna och trycken samt nivåer i bränsle- och vattentankar blir avlästa och registrerade var fjärde timme dygnet runt. Allt dokumenteras noggrant och hjälper teknisk personal att övervaka och sköta all utrustning på bästa sätt. I övervakningssystemet ingår även en mycket sofistikerad brand- och säkerhetsutrustning.

Motor och propellrar

Fartyget är utrustat med två vikbara propellrar och två motorer på 550 hk vardera. Elförsörjning sker med hjälp av två generatorer på 180 kw vardera. I motorrummet finns luftkompressor, värmepanna samt en länsvattenseparator för att länsa ut länsvatten utan att spilla olja i sjön.

Tankrummen

I det forna lastrummet finns två tankrum fyllda med teknisk utrustning. Mellan rummen finns fem vattentäta skott i stål. Dessutom kan två stora, dränkbara länspumpar pumpa upp 500 ton per timme. Det aktre tankrummet är bränslerum och kan totalt rymma 36 000 liter. Full fart i maskineriet och generatorn drar cirka 2000 liter per dygn. I aktern finns även fartygets toalettsystem, kopplat till 12 olika toaletter runt om i fartyget. Det förliga tankrummet är vattenrum med vattentillverkning och tvättstuga.

Byssan

Ett däck ner ligger byssan, ett hypermodernt och kompakt kök med konvektionsugn, spis, tippbara stek- och kokgrytor, kylbänk m.m. Vid sidan om detta finns diskrum med diskmaskin och annan utrustning.

Teknik ombord

Motorer: 2 st Volvo Penta 550 hk
Navigation: GPS, radar, gyrokompass, elektroniska sjökort
Satellit: Satcom B
Logg: Elektronisk “Dopplerlogg”
Generatorer: 2 st 180 kw, Volvo Penta 103
Bränsletankar: 36 000 liter
Länspumpar: 500 ton/timme

 Skeppets tekniska chef Bengt-Göran Nilsson berättar (engelska).

Built by Hotbox Studios