SOIC

20090628_2100_crew_0192

Rigg

1700-talets ostindiefarare var i huvudsak undanvinds-seglare. Riggen är en exakt rekonstruktion av en originalrigg för en ostindiefarare från mitten av 1700-talet. Rigg är den gemensamma benämningen på alla master, stänger och andra rundhult – dvs. rår, bogspröt och spri – samt segel, block och tågvirke.

Tågvirket till den stående riggen, dvs. vant och stag, och den löpande riggen väger tillsammans cirka 20 ton. För att manövrera riggen finns inga moderna hjälpmedel. Den hanteras helt och hållet med muskelkraft. Med muskelkraft drivs också gångspelet ombord som ger extra kraft när så behövs.

Ostindiefararen Götheborg är ett tremastat skepp med råsegel, dvs. rektangulära segel, på alla tre masterna. Stormasten och fockmasten har bram-, märs- och undersegel. Mesanmasten har ett märssegel och ett mesansegel av latintyp. I fören sitter bogsprötet med klyvarbom och därunder hänger ytterligare två råsegel: blinda och skuvblinda. Förr i tiden kallades ett skepp av det här slaget fregattriggat, i dag kallar vi det ett fullriggat skepp eller en fullriggare.

Rigg

Riggtyp: Fullriggad råseglare
Antal master: Tre
Antal rår: Tio
Tyngsta råt: 1,7 ton
Längsta råt: 23 m
Masternas virke: furu, ca 37 furor
Rårnas virke: gran
Tågvirke: 20 ton handslagen hampa 
Antal block: ca 650 st
Riggens höjd över vattenlinjen: 47 m

Built by Hotbox Studios