SOIC

Segel

Segel

Ostindiefararen Götheborg har totalt 26 segel med en sammanlagd segelyta på 1.964 m². Det ordinarie segelstället omfattar 18 segel med en segelyta på 1.550 m².

Seglen ombord är likt förr i tiden tillverkade av linneduk. Linne är ett slitstark material som det fanns gott om i Sverige under 1600 och 1700-talet. Det finns tre olika typer av segel ombord på Götheborg. De vanligaste seglen är de så kallade råseglen. Dessa segel är litsade till råna med listlinor i överkant och skotas ner med hjälp av skot och halsar till önskat trim. Det största seglet ombord är stormärsen med sina nära 250 kvadratmeter. Totalt finns det nio råsegel ombord som tillsammans utgör cirka 1300 kvadratmeter.

Stagseglen är mindre, triangulära segel som hissas diagonalt mellan masterna. Användningen av stagsegel infördes inte förens i början av 1700-talet. Ser man på äldre fartyg som regalskeppet Wasa från 1600-talet fanns där inga stagsegel alls. Av Götheborgs sex stagseglen är klyvaren det största och bramstagseglet det minsta.

Utöver rå och stagsegel finns även mesanseglet som är det akterliga seglet. Mesanen,  som är ett latinsegel, är listat på ett spri och används främst för att balansera fartygets lov-och fallgirighet.

Skiss över Götheborgs ordinarie segel

1. Mesansegel
2. kryssmärssegel
3. Storbramsegel
4. Stormärssegel
5. Storsegel
6. Förbramsegel
7. Förmärssegel
8. Fock
9. Klyvare
10.Förstängsstagssegel
11.Skuvblinda
12.Blinda

Utöver dessa kan “Götheborg” föra åtta ledsegel. Ledseglen hissas utanpå råseglen med hjälp av stänger som förlänger råna. Dessa används endast vid lättare vindar. Ledseglen är följande: två förmärsledsegel, två förledsegel, två stormärsledsegel och två storledsegel.

Samtliga segel ombord tillverkas, underhålls och repareras för hand. Först syr man ihop alla dukar till en tillräckligt stor ytra. Sedan klipps seglet till och kanterna viks. När det är klart syr man på detaljer som öljetter och likrep samt förstärkningar. Under långseglingar finns det hela tiden segelmakare ombord för att utföra reparationer när segel får skador. Det tar åtta år för en segelmakare att sy alla segel till skeppet, därför pågår ständig nyproduktion och reperationer av seglen.

Vill du veta mer om skeppet?
Välkommen in vår webshop där du kan beställa böcker om Götheborg!

Segel

Segeltyper: Råsegel, stagsegel, latin, ledsegel
Material: Linneduk
Antal: 26, inklusive ledsegel
Största segel: Stormärsen, 250 kvadratmeter
Minsta segel: Bramstagsegel
Total segelta: 1 964 kvadratmeter

Ett filmklipp om sättande av ledsegel

Built by Hotbox Studios