SOIC

Skrädderiet

SOIC:s skrädderi har sedan september 1998 tagit fram 1700-tals dräkter för Ostindiefararen Götheborgs besättning och personal. Dräkterna bärs vid officiella besök i hamnar och publika evenemang. Kläder och tyger har hämtat inspiration från de få förebilder som finns. Befäl och Superkargörer följde gärna modet på land, medan jungmännens kläder liknade de gamla allmogedräkterna. Någon enhetlig uniform fanns inte på den tiden. Dräkterna är inga direkta kopior utan mer tolkningar av hur befäl och besättning kunde ha sett ut.

Built by Hotbox Studios