SOIC

spikning_

Skrov

Ostindiefararen Götheborg är byggt efter den tidstypiska modellen. I och med den nyöppnade traden med ostindien behövdes stora fartyg med tillräcklig hållbarhet att klara av de långa och påfrestande resorna. Ostindiefararen var sin tids längsta, största och lättaste konstruktion man lyckades åstadkomma under 1700-talet. Ändå hade de en livslängd på ungefär två kinaexpeditioner.

Totalt har det gått 4000 m3 virke, varav 75 % ek och 25 % furu i bygget av Götheborg. Allt virke specialbeställdes eftersom skeppsvirke inte kan köpas på vanliga brädgårdar. Eken behövde vara 100 – 200 år gammal, varken mer eller mindre. Om den varit yngre så hade inte tillräckliga dimensioner uppnåtts och hade den varit äldre fanns risk att trädet hade hunnit börjat ruttna och gjort stammen ihålig.

Tryck för att förstora bilden.

Ostindiefararen “Götheborg” har tre hela däck: undre däck, övre däck och väderdäck. Längst ner i skeppet finns ett undre rum med motorer, generatorer, tankar och övrig teknisk utrustning. Rör, trummor och kablar till de olika systemen ombord har i största möjliga utsträckning dragits så att de dolts.

På undre däck finns två stora skansar för de upp till 60 eleverna i besättningen. I varje skans finns sovplatser för 30 elever i antingen hängkoj eller fast koj. På undre däck finns också hytter för en del av den fasta besättningen. För ut på undre däck, ett av de lugnaste ställena ombord, ligger byssan.

Kanondäcket/övre däck, utgörs till största del av kanonerna och de kistor där man umgås och äter. I akterskeppet finns befälshytter samt stora kajutan

På väderdäcket utförs det dagliga arbetet med att hissa segel, reva, brassa och allt som ingår i en seglats. En viktig del av arbetet på väderdäcket är att vaska för att hålla däcket tätt. Vattnet förhindrar sprickbildning till följd av uttorkning i trät.

På det översta däcket, Sundeck, utförs en även där en del segelmanöver men är även till för styrmännen under vakthållningen.

Vill du veta mer om skeppet?
Välkommen in vår webshop där du kan beställa böcker om Götheborg!

Skrovet

Längd: 47 meter
Bredd: 11 meter
Fribord: 5,5 meter
Material: Furu och ek
Däck: Fem, med soldäcket
Hytter: 20 st
Fasta kojer: 42 st
Built by Hotbox Studios