SOIC

SOIC februari 2017

 

Vänner, ett nytt år har börjat och med detta skrivs ett nytt kapitel i Ostindiefararen Götheborgs historia. Tiden då vi seglade de sju haven är nu förbi oss. Som de flesta säkert är medvetna om blir vår framtida hemvist vid Masthuggskajen. Här ska vi bygga ett besökscenter med utställningar och göra skeppet tillgängligt för besök, events, konferenser med mera på året runt basis. Här är vår framtid utstakad under minst tio år med en säkrad ekonomi. Det innebär att vi ska avveckla verksamheten på Pir 4 i Eriksberg, något som kommer att ske successivt under 2017.

All vår fokus ligger nu på att genomföra en förflyttning som i sig innebär att många saker ska koordineras för att flytten ska bli så effektiv och säker som möjligt. Operativt ska vi under våren genomföra ett antal moment som att till exempel ta bort övertäckningen, rigga upp, gå på varv, förbereda kajen vid Masthugget, påbörja projektering av ett besökscenter och så vidare. Ambitionen är att kunna ha skeppet förtöjt vid vår nya kajplats redan i början av sommaren.

Dessförinnan blir det dock sannolikt nödvändigt med en del åtgärder på den nya kajen samt kontroll av vattenområdet och så vidare. Vi ska investera i ett antal robusta pontoner, framförallt som skydd mot is men även för att besökare ska kunna betrakta skeppet från älv-sidan. Pontoner skapar också möjlighet att belysa skeppet. Vi tänker oss också att skapa en hållplats för t.ex. paddanbåtarna med hjälp av pontonerna. Det nya verksamhetsområdet ska även skyddas/säkras med allt vad det innebär i form av inhägnad, bevakning och larmåtgärder innan det kan tas i bruk.

Vi ska även planera och förbereda för att besöksverksamheten ska få bästa möjliga start på den nya kajen. Bland annat ska ett besökscenter etableras och byggas under ledning av NCC. Marknadsföring ska komma igång under våren med tillhörande aktiviteter. Personal ska rekryteras och så vidare.

Ja, det är mycket som ska organiseras och vi kommer att behöva all hjälp vi kan få. Därför hoppas jag innerligt att våra ovärderliga supporters och volontärer, vars hjälp vi uppskattar genuint mycket och är helt beroende av, deltar under vårens förberedelser och inte minst vill vara med oss även fortsättningsvis. Ni sprider glädje och energi både ombord och i huset och jag hoppas få träffa Er snart här på piren igen!

Fler uppdateringar kommer efterhand.

Tack på förhand och med vänliga hälsningar
Peter Alexandersson
Vd

 

 

 

Built by Hotbox Studios