SOIC

Ställningstagande gällande Ostindiefararens geografiska placering

Ställningstagande om tillfällig placering av Ostindiefararen Götheborg

Ostindiefararen är en del av Västra Götalands och staden Göteborgs rika kultur- och upplevelseutbud. Det är såväl Göteborgs Kommun, Västra Götalandsregionen samt betydande delar av näringslivet i närområdet ense om. Dessa har också åtagit sig ett ekonomiskt ansvar för att säkra driften, utveckla upplevelsen och öka tillgängligheten för en bred publik.

Som en del av denna ambition är det beslutat att Ostindiefararen ska få sin permanenta placering på ”Masthuggskajen”, en kommande del av Älvstaden. Här intill Järntorget och Göteborgs centrum ska det byggas en blandstad med 1 200 nya bostäder och 5 000 arbetsplatser i en levande stadsdel med kontor, affärer, restauranger, parker, gågator… Kring Ostindiefararen kommer det att skapas ett upplevelsecenter på en nybyggd halvö som en del av närområdets rika kulturutbud. Platsen är naturlig då det var där man ”högg master” och riggade segelskeppen innan de seglade ut på sina resor över världen.

Området ”Masthuggskajen” kommer alltså att vara en omfattande byggarbetsplats från 2018 (planerad byggstart) till 2021 då betydande delar av ”Masthuggskajen” beräknas stå klart. Efter en nyligen gjord konsekvensanalys utifrån bl.a. dessa faktiska omständigheter så har styrelsen fattat beslut om att Ostindiefararen tillsvidare ska ligga kvar på Eriksberg/Pir fyra.

Göteborg 17 augusti 2017

För mer information kontakta Chatrine Fritzell, Vd SOIC AB, 0705–823161

Built by Hotbox Studios