SOIC

Avbokningsregler och betalningsvillkor

Vänligen läs igenom följande regler gällande betalningsvillkor och avbokning inför din anmälan.

BETALNINGSVILLKOR

Avgiften för att delta som jungman på Ostindiefararen Götheborg består av två delbetalningar:

  1. Anmälningsavgift
  2. Slutbetalning

Anmälningsavgift
Svenska Ostindiska Companiet får i samband med antagningsbeskedet ta ut en första delbetalning (här kallad ”anmälningsavgift”). Anmälningsavgiften utgör 2 000 SEK av seglingsetappens totala belopp och skall vara Svenska Ostindiska Companiet tillhanda inom 14 dagar efter att jungmannen mottagit sitt antagningsmail. Genom att betala anmälningsavgiften garanteras jungmannen sin erbjudna plats och förpliktigar sig till att betala i enlighet med nästa stycke.

Vänligen notera att anmälningsavgiften är bindande och återbetalas ej vid eventuell avbokning.

Slutbetalning
Så snart anmälningsavgiften är betald blir jungmannen ombedd att betala det resterande beloppet (här kallad ”slutbetalning”). Denna inbetalning skall vara Svenska Ostindiska Companiet tillhanda inom 2 månader, dock senast 1 månad innan resans start*. Om jungmannen inte betalar resans pris i enlighet med detta avtal har Svenska Ostindiska Companiet rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften.

Volontärsetapper
Vid kostnadsfria seglingsetapper (”volontärsetapper”) krävs ingen anmälningsavgift för att bekräfta sin plats ombord, men det krävs att volontären bekräftar sin erbjudna plats. Detta görs genom att inom sju dagar maila en bekräftelse till rekryteringsansvarig (kajsa.hakefjord@soic.se) inom sju dagar från antagningsbeskedets mottagande.

Har volontären erbjudits plats på mer än en volontärsetapp räcker det att volontären skickar ett mail innehållande information om vilka etapper denne önskar bekräfta sin plats på. Utebliven eller för sen bekräftelse leder till förlorad plats.

AVBOKNINGSREGLER

Vid avbokning tidigare än 3 månader före avresedag* återbetalas hela slutbetalningen. Vid avbokning senare än 3 månader men tidigare än 2 månader före resans start återbetalas 50% av slutbetalningen. Vid avbokning senare än 2 månader innan påmönstring har Svenska Ostindiska Companiet rätt att tillgodoräkna sig hela beloppet.

Avbokningsreglerna gäller på grund av dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar jungmannen själv, dennes partner, barn, föräldrar, syskon eller mor- och farföräldrar.

Vid avbokning skall läkarintyg av ojävig läkare alltid bifogas.

Vid avbokning, vänligen kontakta Kajsa Hakefjord på e-post kajsa.hakefjord@soic.se.

* Dagen då den gemensamma transporten äger rum.

Built by Hotbox Studios