SOIC

Besättning under European Tour 2012

Befälhavare
Gunnar Silverberg-Utgaard
Överstyrmän
Torben Hildemar
Anders Göthberg
2de Styrmän
Per Boberg
August Jansson
Georgina Micet
Båtsmän
Dag Jonasson
Björn Ahlander
Segelmakare
Lars Björk
Linus Lundquist
Johan Tideland
Timmermän
Manne Arnelid
Mastskeppare
Emil Bladh
Sigrid Ringarp
Henrik Alling
Björn Rindhe
Kockar
Paul Bertilsson
Jan Gullbrandsson
Robert Hedenborg
Mässmän
Alexandra M-Ludwigs
Jasmine Johansson
Teknisk Chef
Nils Myers
Hans Ragfelt
Fartygsingenjör
Thomas Abrahamsson
Ulf Carlsson
Motorman
Stefan Johansson
Victoria Palmgren
Built by Hotbox Studios