SOIC

Avbokningsregler

Här får du information om hur du går tillväga om du skulle behöva avboka din resa och hur stor del av det betalda beloppet du får tillbaka.

Vid avbokning tidigare än 60 dagar före den aktuella seglingsetappens påmönstring återbetalas hela slutbetalningen. Vid avbokning senare än 60 dagar men tidigare än 20 dagar före påmönstring återbetalas 50 % av slutbetalningen. Vid avbokning senare än 20 dagar innan påmönstring har Svenska Ostindiska Companiet rätt att tillgodoräkna sig hela beloppet.

Avbokningsreglerna gäller på grund av dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar jungmannen själv, dennes partner, barn, föräldrar eller syskon.

Vid avbokning skall läkarintyg av ojävig läkare alltid bifogas.

Vid avbokning, vänligen kontakta Kajsa Hakefjord på e-post kajsa.hakefjord@soic.se

Built by Hotbox Studios