SOIC

Förändringar av expeditionsplanen för Expedition China 2014!

På grund av nya strängare valutautförselregler från kinesiska myndigheter innebär tyvärr att det tar oväntat lång tid för vår kinesiska partner att få godkänt att transferera delar av vår huvudfinansiering till Sverige. Vi är vid gott mod och förväntar oss att situationen är löst inom de närmaste veckorna. Men styrelse för SOIC AB är ändå tvungna att vidta vissa åtgärder för att säkerställa att 100 % av finansieringen är på plats innan skeppet påbörjar expeditionen till Kina.

Därför har beslutet tagits att senarelägga avresan från Göteborg till den 4 maj 2014. För att hinna fram till Kina i tid till nationaldagen den 1 oktober innebär det att även hamnstoppen i Kristiansand, London, Cannes och Genua utgår.

Det medför tyvärr att etapp 1 och 2 utgår helt och ersätts med etapp 2b. Vi förstår att detta kan innebära stora omställningar för de som blivit antagna till någon av dessa etapper och vi beklagar att vi blivit tvungna att genomföra dessa förändringar. De som är antagna till de inställda etapperna är redan kontaktade. Vi hoppas att alla har förståelse för att oförutsedda saker kan hända i den här branschen och att vi gör allt vi kan för att alla jungmän som är berörda av förändringarna får plats på andra etapper.

Den nya expeditionsplanen innebär att skeppet kommer att segla direkt från Götheborg till Cádiz. Efter ett stopp på Malta seglar vi sedan enligt ordinarie färdplan vidare till Djibouti. Därefter är det inga justeringar i hamnstopp, utan Götheborg kommer att ha en fin och härlig seglats till Kina och angöra Quanzhou den 1 oktober för att fira nationaldagen med åtta skotts salut.

Om vi ser det från den ljusa sidan så får vår fasta besättning mer tid att rigga klart skeppet och vi får även ett mer gynnsamt väder och fördelaktiga vindar under expeditionen. Om Sveriges vädergudar är med oss får vi en strålande vacker försommardag den 4 maj och vi hoppas att göteborgarna går man ur huse för att vinka av sin klenod. Mer information om avseglingseventet kommer längre fram!

Built by Hotbox Studios