SOIC

NY VIKTIG INFORMATION

TORSDAG 10 APRIL 2014

Idag på morgonen har vi fått information av vår kinesiska partner om att de önskar skjuta på avseglingen till Kina. Skälen för detta önskemål är det nu rådande ekonomiska/politiska klimatet i Kina, där myndigheter slår ner på verksamheter såsom festligheter, event, representation mm som kan uppfattas som sätt att oskäligt sko sig själva. Till detta kommer dessutom de ifjol införda valutarestriktionerna. Detta har skapat en stämning som gör det svårt att genomföra ett högtidligt och festligt mottagande av skeppet Götheborg vid dess ankomst till Kina. Därutöver blir det även svårt att förbereda framtida stopovers i kinesiska städer som var planerade för 2015/16.

Konsekvenserna av denna begäran blir att den planerade avseglingen till Kina den 4 maj ej blir av.

– Det är ett mycket tråkigt besked vi fått idag från Kina, säger Lars G Malmer, ordförande i SOIC AB. Det är en klar besvikelse, men nu måste vi satsa på att skapa en verksamhet för skeppet resten av innevarande år och för framtiden. Vi kommer fortsätta att diskutera med vår kinesiska partner om framtiden, men fokus ligger nu på annan verksamhet.

– Vi beklagar att vi genom detta beslut nu skapar oro och osäkerhet för många som engagerat sig för skeppet, men vi kan inte riskera att segla utan att ha tryggad resplan och ekonomi, fortsätter Malmer.

SOICs styrelse har idag beslutat att omedelbart inleda arbetet med att undersöka och planera för alternativ verksamhet för resten av innevarande år. Styrelsen framför också sitt tack till alla som bidragit till att skeppet Götheborg nu är i ett mycket gott skick och redo att segla.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Håkan Beskow, VD, Svenska Ostindiska Companiet
Tfn: 0738-23 38 00 | e-post: hakan.beskow@soic.se

Lars G Malmer, Styrelseordförande, Svenska Ostindiska Companiet
Tfn: 0705-37 15 41 | e-post: larsg@malmer.se

Built by Hotbox Studios