SOIC

Vd-byte för SOIC AB

Välkommen, säger vi till Peter Alexandersson, som tagit över som verkställande direktör i SOIC AB. Peter har sedan över ett år ansvarat för SOICs dotterbolag SOIC Ship Management AB, som hanterat bemanningen av Götheborg. Han är därför väl insatt i bolagets verksamhet och deltog aktivt i förberedelserna för Kinaresan.

Peter behåller sin befattning som VD för SOIC Ship Management samtidigt som han tar över SOIC AB.

Samtidigt tackar vi Håkan Beskow för ett fint arbete. Håkan har nu lämnat som VD för SOIC AB, en uppgift han tog på sig i fjol när vi bytte VD. Han ställde upp när bolaget behövde honom. Stort tack, Håkan!

Sedan vi tvingades skjuta Kinaresan på framtiden, har det pågått ett intensivt arbete att finna alternativ verksamhet för Götheborg. I första hand under den kommande sommaren. Finna nya mål att segla till och dessutom finansiera en sådan seglats med så kort varsel, är absolut inte en lätt uppgift.

Ett alternativ till seglats, blir då att låta Götheborg vara ett attraktivt besöksmål, för såväl göteborgare som turister under sommarmånaderna. Peter jobbar nu med dessa frågor tillsammans med sitt team.

Peter har tagit på sig en tuff uppgift och vi hälsar honom än en gång välkommen och önskar honom lycka till.

Lars G Malmer
Styrelseordförande SOIC AB
Built by Hotbox Studios