HANTVERK, KUNSKAP & GEMENSKAP

OM SOIC

Om oss

 

SOIC Ship Management AB är ett av Greencarrier AB helägt dotterbolag. Vårt uppdrag är att säkra att Ostindiefararen Götheborg hålls i ett utmärkt skick så att hon kan fortsätta segla på världshaven samt att hon också gör detta.

Efter ett omfattande underhållsarbete, inklusive två varvsbesök, samt nedtagning och genomgång av stormasten är Götheborg redo att åter segla. Hon är fortfarande världens största seglande oceangående träskepp.

I SOIC Ship Management AB:s uppdrag ingår också att sprida kunskap om ostindiefararna och dess roll i Göteborgs och Sveriges historia. Detta görs bland annat genom utställningar under våra expeditioner och guidade visningar ombord skeppet med information om hennes historia.  

Den planerade seglingen med fokus på Östersjön och de baltiska länderna för 2020 fick ställas in på grund av den pandemi – Covid-19 – som drabbat världen.

Vårt fokus är nu att segla vår och sommar 2021. Olika expeditioner studeras, både när och fjärran.

Vi och Götheborg är redo att kasta loss.