EXPEDITION 2021

Nu är det fokus på Kina 2021 – Covid19 stoppar Expedition 2020

En enig styrelse och ledning för SOIC Ship Management AB är överens om att satsa helhjärtat på att segla till Kina 2021 då Covid-19 gjort det omöjligt att segla denna sommar. Diskussioner och förhandlingar med intressenter i såväl Kina som Sverige och andra länder, som har försvårats och fortfarande försvåras av Covid-19, kommer att succesivt intensifieras när personliga kontakter och möten åter blir möjliga.Underhållsarbetet med Ostindiefararen Götheborg, för att göra henne färdig att segla fortsätter, dock i lägre takt då årets seglats nu är inställd. För att hantera de negativa ekonomiska konsekvenserna av att inte kunna segla, inga intäkter, måste SOIC Ship Management AB också vidta åtgärder såsom korttidspermitteringar.

Ostindiefararen är ett mycket attraktivt och spännande besöksmål i Göteborgs hamn. Förberedelser initieras därför för att växla upp besöksverksamheten ombord så fort läget stabiliserats och myndigheterna lättar på restriktioner mot stora folksamlingar. Möjligheten att genomföra event ombord kommer också att återupptas.

Följ oss gärna på vår hemsida och i våra sociala kanaler för uppdaterad information

SOIC Ship Management AB
Peter Alexandersson
VD
APRIL 17, 2020

  • Instagram - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Facebook - Vit Circle
  • LinkedIn

Copyright © SOIC Ship Management AB

 

PRIVACY POLICY