FÖRARINTYG

Gå Folkuniversitetets populära kurs Förarintyg men ombord på Ostindiefararen Götheborg. Skeppet ligger vid kaj på Eriksberg och vi håller till i Stora kajutan. Här får du lagom gung under fötterna och en fantastisk kursmiljö med utsikt över älven. Välkommen ombord!

Målgrupp

Du är nybörjare och vill lära dig att framföra ett fritidsfartyg.

Mål

Att ge dig grundläggande kunskaper i navigation, sjömanskap och sjösäkerhet.
Efter avslutat och godkänt prov får du behörighet att framföra fritidsfartyg med en storlek upp till 12x4 meter.

Innehåll 
  • Sjökort, latitud och longitud

  • Distansmätning, fart och tid

  • Lägesbestämning och avdrift

  • Utprickning och fyrar

  • Lanternor och dagsignaler

  • Väder

  • Väjningsregler och manövrering

  • Knopar

  • Säkerhet ombord

 

Arbetssätt

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. För dem som önskar, och om vädret tillåter, erbjuds ett praktikpass till sjöss utanför lektionstid. Examinationen, som är frivillig, ingår inte i kursen utan äger rum ca en vecka efter kursens slut. Betalning sker direkt till examinatorn.

Litteratur & Material

Kursmaterial ca 650:-.

Kompletterande prisinformation

Kursmaterial, praktikpass till sjöss och examinationen ingår inte i kursavgiften.
Examinationsavgift: ca 500:- tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant vid provtillfället. Examinationen äger rum ca en vecka efter kursens slut.

Praktikpass: ca 450:-, betalas kontant till läraren.

Kaffe eller thé samt bulle/mjuk kaka kan köpas på skeppet för 50 kr/kurstillfälle. Ange gärna i din anmälan om du vill beställa detta.

Fortsättningsmöjligheter

Kustskepparintyg

Nöjd kund-garanti

Folkuniversitetet tillämpar Nöjd kund-garanti på alla våra navigationskurser! Om du inte skulle klara ditt prov efter avslutad kurs, får du möjlighet att kostnadsfritt deltaga vid kursen igen. Obeservera att garantin gäller vid minst 75 % närvaro.

Tips/mervärde

De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg. Intyget stämplas i din intygsbok från NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) efter godkänt prov, vilka anordnas efter varje kurs.

Övrigt

Ostindiefararen Götheborg är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta Folkuniversitetet Göteborg Tel: 031 - 10 65 52 eller kundcenter.vast@folkuniversitetet.se för mer information.

Har du frågor?

Kontakta: Folkuniversitetet Göteborg Tel: 031 - 10 65 52, 
kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

BOKA NU

 

Kursstart: Datum kommer inom kort

Slutdatum: Datum kommer inom kort

Antal veckor: 8 veckor

Tider: To 18:30 - 21:00

Studietimmar: 24 (En studietimme är 45 minuter)

Tillfällen: 8 st

Arr nr.: 981615

Pris: 2 200 kr

 

Du bokar kursen på Folkuniversitetets hemsida