Masthuggskajen

Ostindiefararen är en del av Västra Götalands och staden Göteborgs rika kultur- och upplevelseutbud och kommer från och med år 2017 att vara ett nytt historiskt besöksmål i Göteborg, med framtida placering Masthuggskajen. Kring Ostindiefararen kommer det att skapas ett upplevelsecenter på en nybyggd halvö som en del av närområdets rika kulturutbud. Platsen är naturlig då det var där man förr i tiden ”högg master” och riggade segelskeppen innan de seglade ut på sina resor över världen.

Masthuggskajen – mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen – är en tillåtande plats som alltid har haft själen nära världen. Med puls och kulturell dynamik fortsätter området att vara en plats med internationella intryck som binder ihop staden. En plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, stort och småskaligt, av affärer, gatuliv och möten. En plats där det är lätt att leva och verka hållbart och där du kan sticka ut och vara med att skapa ny historia.

Området ”Masthuggskajen” kommer att vara en omfattande byggarbetsplats från 2018 (planerad byggstart) till 2021 då betydande delar av Masthuggskajen beräknas stå klart. Tills dess att Ostindiefararen Götheborgs nya kajplats på Masthuggskajen står klar kommer skeppet att ligga kvar på Eriksberg, Pir Fyra 2.

FAKTA OM MASTHUGGSKAJEN

1 200 - 1 300 nya bostäder
140 000 - 150 000 kvm yta för kontor, lokala verksamheter och kultur
Byggstart 2018
Inflyttning från 2020

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.