Ordförandebyte i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg  

Styrelsen för Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg får ny ordförande. Efter att ha lett stiftelsens arbete framgångsrikt i två år lämnar, som planerat, Kenneth Orrgren klubban under oktober. Ny ordförande kommer att utses inom kort.

Styrelsen konstaterar att ambitionen, att 2018 flytta skeppet till Masthuggskajen med en provisorisk paviljong, inte kommer att kunna genomföras då området kommer att vara en omfattande byggarbetsplats. Efter en konsekvensanalys utifrån bl a dessa omständigheter har styrelsen beslutat om att Ostindiefararen tillsvidare ska ligga kvar på Eriksberg Pir 4.

Styrelsens långsiktiga mål att placera Ostindiefararen Götheborg vid nya Masthuggskajen med ett nybyggt besökscenter kvarstår. Tillsammans blir skeppet och centrat ett nytt, starkt och centralt besöksmål i Göteborg. Med basen i Ostindiefararen och Göteborgs långa historia som internationell handels- och sjöfartsstad kan regionen dra nytta av stadens färgstarka historia. Här blir Ostindiefararen tillgänglig på ett helt nytt sätt och mitt i en stadsmiljö under stark utveckling.

Samtidigt som stiftelsen genomför det planerade ordförandeskifte, byter det operativa bolaget Svenska Ostindiska Companiet AB, ordförande. Peter Rydell lämnar posten efter väl genomfört arbete och istället tar konsortiet över ordförandeposten.

Konsortiet består av Stena Fastigheter, Elof Hansson Fastigheters dotterbolag Global Business Gate, NCC och Riksbyggen som medverkade, i ett avtal 2016, i finansieringen av Ostindiefaren. Man gjorde det tillsammans med tre av Göteborgs största företag – Volvo Cars, SKF och AB Volvo – samt med Västra Götalandsregionen och de tre kommunala bolagen Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Göteborgs Hamn.

Ny ordförande för Svenska Ostindiska Companiet AB blir Lennart Hedström.

 För ytterligare information:
Lennart Hedström, 0705 – 51 74 23