År 1738-1745

Originalskeppet Götheborg

Varvet Terra Nova var ett av fyra stora varv i Stockholm på 1700-talet. Här byggdes ostindiefararen, som fick namnet “Götheborg”. Sjösättningen ägde rum 1738. Terra Nova låg där Strandvägen ligger i dag. Området hade tidigare varit en vassbevuxen vik som fyllts ut. Därav namnet Terra Nova, som betyder ny mark på latin. Runt 200 personer arbetade på varvet, hälften var timmermän. På den tiden kunde man bygga en ostindiefarare på knappt 18 månader.

 

Ostindiefararen Götheborg

Ostindiefararen Götheborg sjösattes 1738 och hann uppleva tre äventyrliga resor till Kina innan hon förliste utanför Nya Älvsborgs fästning. Första resan gick relativt smärtfritt, men den andra resan var fylld med problem. På sin utresa från Cadiz i Spanien blev hon kapad av en engelsk fregatt, men släpptes efter en månad.

Den sista resan

Den verkliga olyckan för Ostindiefararen Göthebrog skulle komma ett par år senare. I mars 1743 lämnade hon Göteborg tillsammans med Ostindiefararen Riddarhuset pch påbörjade sin tredje – och sista – resa. Götheborg anlöpte Cadiz i Spanien efter drygt två månaders resa, där hon lastades med silver och proviant.
Vindar och strömmar förde sedan skeppet ut från Afrikas kust och hon tangerade nästan Brasilien. Därefter vände hon tvärt mot öster förbi Sydafrika, en etablerad koloni bildad i första hand för proviantering av ostindiefarare. Efter stoppet i Java var det raka spåret till Kanton, det var vad man trodde i varje fall. Men efter att ha missat den sydliga monsunen tvingades Götheborg vända tillbaka till Java där hon blev liggande i hamn i väntan på rätt vind. Stoppet kom att vara i drygt ett halvår och först sommaren 1744 kunde hon kasta ankare utanför sitt mål i Kina.

Den famösa hemkomsten

Sommaren 1744 nådde Götheborg den kinesiska kusten. Efter ett handelsuppehåll på sex månader startade man hemresan. Den långa väntan tärde hårt på manskapet. Efter en strapatsrik hemfärd och 30 månader till havs siktade man till slut den svenska kusten, med lastrummen proppfulla av te, siden, porslin, tuttanego (zink), kryddor och mycket annat.

Den 12 september 1745 tog man ombord lots vid Vinga. Men det hindrar inte att skeppet går på det välkända grundet Knipla Hunnebådan, cirka 900 meter väster om Nya Elfsborgs fästning.

Skeppet blir stående på grundet och börjar ta in vatten. Lyckligtvis kunde alla ombord räddas av de båtar som kom till undsättning. Direkt efter grundstötningen och under de följande två åren bärgades sammanlagt en tredjedel av lasten.

Trots förlusten av skeppet, kostnader för bärgningen och den ovanligt långa resan resan, gav expeditionen intressenterna en utdelning på 14,5 procent. Detta berodde på att en del av lasten kunde bärgas och säljas och att försäkringen föll ut.

Under 1800-talet gjordes fler bärgningar och i början av 1900-talet gjordes nya omfattande bärgningar av dykare i tung dykarutrustning. Sedan lämnades vraket åt sitt öde. Ingen trodde att det fanns något mer att bärga.

originalskeppet-bild1-810x840px.jpg