Partners

Näringslivet i Göteborgsregionen i ett samarbete med Göteborg Stad samt Västra Götalandsregionen säkrar finansieringen av Ostindiefararen Götheborg de kommande tio åren till 2027.