Partners

Näringslivet i Göteborgsregionen i ett samarbete med Göteborg Stad samt Västra Götalandsregionen säkrar finansieringen av Ostindiefararen Götheborg de kommande tio åren till 2027.

AB SKF

AB Volvo

Business Region Göteborg

Global Business Gate

Göteborg & Co

Göteborgs Hamn

NCC

Riksbyggen

Stena Fastigheter

Volvo Cars

Västra Götalandsregionen

Älvstranden Utveckling