• susanneklip

Covid-19 update: The Swedish Ship Götheborg will be closed for public until further notice

Uppdaterad: 17 nov 2020

------ English below ------


Inställd besöksverksamhet


Vi har det senaste året följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant för vår verksamhet. I enlighet med de nya rekommendationer myndigheten utkommit med idag har vi beslutat att tillfälligt stänga ner vår besöksverksamhet och guidningar med omedelbar verkan.


Beslutet gäller i första hand fram till den 19 november 2020 men kan förlängas.


För er som redan köpt biljetter kommer vi även att skicka ut mer information via e-post.


Mer information om de nya rekommendationerna finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


Uppdatering den 17 november:

Med tanke på utvecklingen i regionen de senaste dagarna och med hänsyn till de än snävare rekommendationer som gavs under gårdagen (16 november) har vi beslutat att inte erbjuda julbord i år.Covid-19 update: The Swedish Ship Götheborg will be closed for public until further notice


We follow the Swedish Public Health Agency's recommendations closely for our operations. According to the new recommendations the authority has issued today, we have decided to temporarily shut down our visitor activities and guided tours with immediate effect.


The decision is primarily valid until the 19th of November 2020 but can be extended.


For those who have already bought tickets, we will also send out more information via e-mail.


More information about the new recommendations is available at https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


Update on November 17:

Given the developments in the region in recent days and in view of the even narrower recommendations given yesterday (November 16), we have decided not to offer Christmas dinners this year.