Ostindiefararen Götheborg seglar på nytt

Ostindiefararen Götheborg kommer att segla på nytt. Seglatser för sommarmånaderna 2020 och 2021 är säkrade genom att det göteborgska logistikföretaget Greencarrier AB går in och tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för skeppet under dessa år. 


Det sker genom att Greencarrier AB förvärvar samtliga aktier i SOIC Ship Management AB, ett dotterbolag till Svenska Ostindiska Companiet AB (SOIC AB), och samtidigt hyr skeppet Götheborg. Greencarrier tar därmed över ansvaret för drift och underhåll av Ostindiefararen. 


De två första årens seglatser som kommer genomföras på Nordsjön och i Östersjön är redan finansiellt säkrade. Det västsvenska näringslivet liksom alla andra intressenter kommer att erbjudas möjlighet att utnyttja skeppet i marknadsföringssyfte under seglatsernas olika hamnstopp. Erfarenheterna från tidigare års seglingar visar att Götheborg har en mycket hög attraktionskraft och lockar stora antal besökare varhelst hon visar sig.


De stora klassiska uppvisningarna av stora segelfartyg, Sail Amsterdam och Sail Bremen, står naturligtvis på listan av planerade aktiviteter. De nordiska och baltiska huvudstäderna kommer också att gästas av Ostindiefararen liksom ytterligare hamnar. Som tidigare ges det tillfälle för ungdomar att segla med och uppleva hur det är att segla på världens största seglande träfartyg.

 - Det skall bli fantastiskt att åter kunna se Götheborg segla ut och fortsätta med det uppdrag hon byggdes för och som möjliggjorts av de tusentals volontärer som utan ersättning jobbat med skeppet och alla såväl stora som mindre göteborgsföretag som varit med och finansierat bygget och resor, säger Stefan Björk, ägare och grundare Greencarrier AB.


-   Under seglatsen sommaren 2013 var vi Tour Partner och kunde använda skeppet vid olika hamnstopp för event för både anställda och kunder i vårt bolag. Vi fick en helt fantastisk respons på detta. Sjöfart och handel är vad Göteborg och Greencarrier byggdes på och vad som är vår kärna. Historien kring återskapandet av skeppet förkroppsligar också väldigt mycket vad vi står för inom Greencarrier: ”Yes, it´s possible!”. Vi ser att skeppet har en spännande funktion att fylla om hon får segla och därför gör vi denna satsning, säger Stefan Björk.


Han fortsätter: Nästa år, 2020, firar vårt bolag 20-årsjubileum. Skeppet kommer att bli en perfekt plats för firande med anställda och kunder på många olika platser. 


- Vi har inom Greencarrier har sedan en lång tid en omfattande och växande verksamhet i och med Kina. Ur det perspektivet har vi också ambitionen att kunna bidra till att stärka affärs, handels och kulturutbytet med Kina. Parallellt med seglatserna 2020 och 2021 kommer vi därför inom SOIC Ship Management att fortsätta utveckla affärsrelationer med Kina samt undersöka möjligheterna för ännu en segling till Kina, säger Johan Jemdahl, VD Greencarrier AB.


I uppgörelsen med Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg, som äger SOIC AB, ingår att när seglatserna är avslutade om två alternativt tre år skall skeppet Götheborg återlämnas till SOIC AB av Greencarrier AB.


- Ostindiefararen Götheborg gör sig som bäst när hon seglar. Om vi genom denna uppgörelse nu kan säkra två års fortsatta seglingar tror vi i Stiftelsens och SOICs styrelser att det är en bra uppgörelse, säger Lennart Hedström, Styrelsen för Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg samt ordförande SOIC AB.


Han fortsätter och konstaterar att i stället kan skeppet nu fylla en viktig funktion och vara med och marknadsföra Göteborg och Västsverige. När sedan seglingsperioden är över får SOIC tillbaka skeppet och då har vi skapat en permanent lösning.


Ny VD med ansvar för kommande expeditioner blir Peter Alexandersson.


- Vi har tre utmaningar säger Peter Alexandersson. De är att sätta skeppet i segelbart skick, planera expedition 2020 samt förbereda för eventuella expedition till Kina 2021-2022.


- Först måste vi rekrytera besättning och nyckelpersoner samt gå igenom skeppet så att hon är i rätt skick när hon skall segla nästa år, fortsätter Peter Alexandersson. Nu i oktober skall vi ta upp henne i torrdocka för en grundlig genomgång av skrovet och framdrivningsmaskineri. Riggen har vi redan testat och allt vi vet idag pekar på att Götheborg är i ett seglingsbart skick.


Styrelsen för SOIC Ship Management består av Lars G Malmer, ordförande, Stefan Björk, ägare Greencarrier AB, Johan Jemdahl, VD Greencarrier AB och Peter Alexandersson, VD SOIC Ship Management AB.


Styrelserna SOIC Ship Management AB, SOIC AB och Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg


För ytterligare information: Lars G Malmer, Ordf SOIC Shipmgmt, 070-537 15 41 Lennart Hedström, Ordf SOIC, 070-551 74 23 Stefan Björk, Ägare Greencarrier AB, 070-885 00 29