PRIVACY POLICY

För att du ska kunna handla hos oss, göra eventbokningar, skicka en intresseanmälan för volontärarbete och för att vi ska kunna ge dig den bästa servicen, behandlar vi dina personuppgifter. SOIC behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag och det är viktigt för oss att skydda din integritet och ditt privatliv. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter på vår personuppgiftshantering genom att kontakta oss på personuppgiftsansvarig, peter.alexandersson@soic.se

Varför behandlar SOIC personuppgifter?

 

När du handlar i vår webbshop

Tack för att du handlar hos oss! Som kund hos oss måste vi behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra ditt köp, leverera din vara, kontakta dig vid eventuella problem kopplade till ditt köp och bekräfta att du innehar minimiålder för köp. Därför behandlar vi personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. SOIC behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt köpeavtal med dig, vilket också utgör vår rättsliga grund för behandling.

 

SOIC hanterar inga kontokorts-eller bankuppgifter. Detta sköts av DIBS och de är själva ansvariga för de personuppgifter som behandlas vid användning av deras tjänster. Du kan läsa mer om deras dataskyddspolicy och personuppgiftshantering på deras hemsida HÄR.

 

Vid bokning av evenemang 

Välkommen ombord på Ostindiefararen Götheborg! För att du ska kunna boka ett event hos oss måste vi inhämta personuppgifter så som namn, telefonnummer och e-postadress. Det är alltså nödvändigt för SOIC att behandla dessa personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig, vilket också är vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter.

 

I fritextrutan har du möjlighet att ge oss sådan information som du vill att vi känner till. I de fall du delger oss information som utgör personuppgifter, samtycker du också till att SOIC behandlar uppgifterna i enlighet med denna privacy policy. Det innebär att ditt samtycke utgör den rättsliga grunden för SOIC:s behandling av dessa personuppgifter.

 

Vid anmälan till volontärarbete

Vad roligt att du vill arbeta på Ostindiefararen Götheborg! När du skickar in en intresseanmälan för volontärarbete måste vi ta in uppgifter som namn och mailadress. Eftersom vi har en åldersgräns på 18 år begär vi också att du anger ditt födelsedatum.  

 

SOIC behandlar därför dina personuppgifter för att kunna fullfölja ditt önskemål om att volontärarbeta, vilket också utgör den rättsliga grunden för vår behandling.

 

Hur länge lagrar SOIC dina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Därefter raderas eller avidentifieras personuppgifterna.

 

Om behandlingen endast grundas på ditt samtycke, kommer vi omedelbart upphöra behandlingen om du återtar ditt samtycke.

 

Barns personuppgifter

Vårdnadshavares godkännande krävs vid köp av minderårig. SOIC strävar så långt som möjligt efter att inte lagra personuppgifter som tillhör barn. Därför måste du som kund och volontärarbetare intyga att du är äldre än 18 år vid köp eller annan registrering hos oss.

 

Vilka har tillgång till de personuppgifter som SOIC samlar in? 

Informationen som vi samlar in kan komma att överföras till externa parter så som speditörer i samband med leverans.

 

Cookie-användning

Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet via din webbläsare. Cookie-användning regleras i lagen om elektronisk kommunikation och myndigheten Post- och telestyrelsen ansvarar för tillsynen.

 

Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns olika typer av cookies och de har varierande livslängd. De permanenta lagras en längre tid och används t.ex. för att dina inloggningsuppgifter ska sparas till nästa gång.

Vi använder även sessionscookies, som sparas tillfälligt, och raderas när du stänger webbläsaren. Sessionscookies används vid produktfilterfunktionen, exempelvis för att komma ihåg varor i varukorgen.

 

Vi använder dessutom flash-cookies för att komma ihåg dina språk- och ljudinställningar när du tittar på de videos vi publicerar.

 

Tredjepartscookies

Vi använder oss av cookies från extern part (tredjepartscookies). Google analytics används som analysverktyg och för att föra statistik, i syfte att förbättra vår hemsida. Våra tredjepartscookies är både sessionscookies som raderas när du stänger webbläsaren och permanenta cookies som lagras i högst 24 månader.

 

Hur gör jag för att förhindra eller radera cookies?

Om du begränsar eller raderar cookies, kommer du att gå miste om många funktioner på vår hemsida. Du kan radera installerade cookies och ändra dina cookie-inställningar i din webbläsare. Webbläsare fungerar olika, men leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna för att passa dina behov och preferenser. Så här hanterar du cookies i Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox

 

Vad har jag som besökare av SOIC:s hemsida för rättigheter? 

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att när som helst återta samtycke till behandling, begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.

 

Det är SOIC som är personuppgiftsansvarig och du är alltid välkommen att inkomma med synpunkter eller frågor genom att maila peter.alexandersson@soic.se. Skulle du uppleva att SOIC inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt för oss att ge dig snabb och bra service för att du ska känna dig trygg i all kontakt med SOIC!

Fullständiga kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Adress:
SOIC Ship Management AB
Eriksberg Pir Fyra 2
417 63 Göteborg
Sverige

Telefon: 0703-93 07 60
E-post: peter.alexandersson@soic.se
Organisationsnummer: 556479-5747
Auktoriserad representant: Peter Alexandersson
Momsregisteringsnummer: SE556479574701