Stiftelse & aktiebolag


Stiftelsen Ostindiefararen Götheborgs styrelse:

Claes Berglund, Ledamot
Patrik Andersson, Ledamot
Lennart Hedström, Ledamot
Theo Kjellberg, Ledamot
Magnus Kårestedt, Ledamot

UNDER STYRELSEMÖTENA TJÄNSTGÖR ÄVEN:

Chatrine Fritzell, VD SOIC
Roland Adrell, Sekreterare


Svenska Ostindiska Companiets styrelse:

Svenska Ostindiska Companiet AB är ett av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg helägt dotterbolag.

LEDAMÖTER


Lennart Hedström, Ordförande
Patrik Andersson, Business Region Göteborg
Agneta Kores, Stena Fastigheter
Johanna Hult-Rentsch, NCC
Anders Söderberg, Göteborg & Co   
Birgitta Losman, Ledamot             

UNDER STYRELSEMÖTENA TJÄNSTGÖR ÄVEN:

Chatrine Fritzell, VD SOIC AB
Roland Adrell, Sekreterare / Front Advokater AB


Ordförandebyte i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg

Styrelsen för Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg får ny ordförande. Efter att ha lett stiftelsens arbete framgångsrikt i två år lämnar, som planerat, Kenneth Orrgren klubban under oktober. Ny ordförande kommer att utses inom kort. Läs mer >>>