Stiftelse & aktiebolag


Stiftelsen Ostindiefararen Götheborgs styrelse:

Kenneth Orrgren, Ordförande
Claes Berglund, Ledamot
Patrick Andersson, Ledamot
Lennart Hedström, Ledamot
Theo Kjellberg, Ledamot
Magnus Kårestedt, Ledamot

UNDER STYRELSEMÖTENA TJÄNSTGÖR ÄVEN:

Chatrine Fritzell, VD SOIC
Roland Adrell, Sekreterare


Svenska Ostindiska Companiets styrelse:

Svenska Ostindiska Companiet AB är ett av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg helägt dotterbolag.

LEDAMÖTER


Peter Rydell, Ordförande
Lennart Hedström, Elof Hansson
Patrik Andersson, Business Region Göteborg
Agneta Kores, Stena Fastigheter
Johanna Hult-Rentsch, NCC
Camilla Nyman, Göteborg & Co
Claes Grunewald            
Birgitta Losman, Ledamot             

UNDER STYRELSEMÖTENA TJÄNSTGÖR ÄVEN:

Chatrine Fritzell, VD SOIC AB
Roland Adrell, Sekreterare / Front Advokater AB