RENT VATTEN, RENA HAV

JA, DET ÄR MÖJLIGT!

Vi är alla medvetna om de problem, som bland annat övergödning, ej hållbart fiske, nedsmutsning och brist på nödvändig reglering, medför. Tillsammans kan vi identifiera och peka på möjliga lösningar. Tron på att det är möjligt är vår drivkraft. Haven ger oss förutsättningar för liv, de ger oss föda men de kan också ge oss förnybar och ren energi. De möjliggör också de effektiva transporter som handeln kräver på ett miljövänligare sätt. Götheborg hämtar sin kraft och energi från vinden, en teknik som nu även moderna fartyg börjar utveckla och tillämpa.

Tillsammans inspireras vi att gå från tanke till handling. Gemensamt för alla som lever av och verkar vid havet är rent vatten och tillsammans kan vi åstadkomma vad som krävs.


Vi välkomnar alla som vill vara med på vår seglats och med oss åstadkomma den förändring som är nödvändig för ”Rent vatten, rena hav – Ja det är möjligt”.

FN:s globala mål nr 14 - Vår ledstjärna

Vi anammar FNs Globala mål nr 14 som en ledstjärna under vårt kommande uppdrag. Mål nr 14 syftar till att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling, vilket ligger i linje med vårt arbete framgent.

Handel och sjöfart - Viktigt för vårt välstånd

Handel och sjöfart byggde Göteborg och Sverige. Fortfarande är detta lika viktigt för vårt välstånd. Ostindiefararen Götheborg är en symbol som speglar vår historia samtidigt som hon seglar på nytt. Götheborg är ett ypperligt bevis på entreprenörskap och den pionjäranda som byggt vårt land.

Rätt plattform - Från tanke till handling

Ostindiefararen Götheborg är den rätta plattformen för seminarier, föreläsningar och diskussioner, som vi kommer att arrangera under hamnstoppen. Kunskapsutbytet fäster uppmärksamheten på vad som kan och måste göras. Tillsammans inspireras vi att gå från tanke till handling. Gemensamt för alla som lever av och verkar vid havet är rent vatten och tillsammans kan vi åstadkomma vad som krävs. Vi välkomnar alla som vill vara med på vår seglats och med oss åstadkomma den förändring som är nödvändig för ”Rent vatten, rena hav – Ja det är möjligt”.

lifebelowwater.png