År 1984-1992

Utgrävningar

I december 1984 gjordes de första dykningarna på vraket av Marinarkeologiska sällskapet i Göteborg. Man konstaterade att det inte fanns så mycket kvar av skeppet ovanför botten, men bestämde sig trots allt för att göra en marinarkeologisk undersökning. Dykningarna genomfördes i juli varje månad mellan 1986 och 1992. Det mesta av arbetet utfördes ideellt av drygt 200 personer.

På botten av Göta Älv

När dykarna försiktigt grävde sig ner i bottensedimenten fann man delar av skrovet och dess last av porslin, te, rotting, peppar, gallingall, blyplåt, riggdetaljer, bordläggning, spant, delar av skeppets akterspegel och mycket mer. När utgrävningarna avslutades och forskningen var klar visste man mycket mer om fartyget, dess last, resorna, handeln med Kina och Svenska Ostindiska Companiet. Samtidigt föddes den fantastiska tanken att skapa en rekonstruktion av skeppet. Och inte nog med det. En ännu mer svindlande tanke fick fäste; att göra om resan till Kina!

foredrag-aterupptäckten.jpg